Kostel sv. Markéty

Uprostřed vesnice stojí památkově chráněný kostel, postavený v roce 1366 ve slohu gotickém a zasvěcený sv.Markétě. Obec byla samostatnou farností až do roku 1562, pak byla sloučena s farností kuřimskou. V presbyteriu jsou dochovány vzácné fresky. Ve věži kostela jsou dva zvony z první pol.16. století.

První zmínka o zdejším kostele je z roku 1366. Z této doby pochází i původní gotická svatyně, která byla v roce 1855 částečně pseudogoticky přestavěna. Na jižní straně lodi se nachází mohutná hranolová věž s jehlancovou střechou. Obraz na hlavním oltáři je od Josefa Šichana.

Původně gotický kostel z 2. poloviny 14. století, později upravovaný. Věž s cimbuřím a zděným jehlanem. V presbytáři jsou dochovány vzácné fresky s figurálním námětem a rostlinným ornamentem. Z původních tří kostelních zvonů se dochoval největší z roku 1509 a umíráček z roku 1551.

Kolem objektu vede modře značená cesta z Kuřimi do Bystrce.