Chudčice

Obec Chudčice leží 25 km severozápadně od Brna v nadmořské výšce 247 m n. m. Obcí protéká Chudčický potok, který se vlévá do potoka Kuřimky. Ten se nedaleko za obcí vlévá do Brněnské přehrady.

V těsné blízkosti obce leží přírodní park Podkomorské lesy s oborou. Katastrální území obce má výměru 410 ha, z toho 35 ha území zabírají obecní lesy.

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1235, kdy markrabě Přemysl (syn Přemysla Otakara I.) daroval jedno popluží v Chudčicích (Hudsích) klášteru v Doubravníku. Název obce pochází z 9. století, kdy obec byla pojmenována podle rodu Chudekova (chudý a přípony -ice), který zde sídlil.

Mezi nejstarší památky obce patří socha Jana Nepomuckého a kříž z roku 1809. Nejvýznamnější památkou obce je křížová cesta, tvořená 14 kapličkami a zakončená třemi kamennými kříži v místě, kde stával dřevěný kostelík Svatého kříže, který byl v roce 1784 výnosem císaře Josefa II. zrušen. Křížová cesta byla vysvěcena roku 1856 a nedávno oslavila 150 let své existence. Z druhé poloviny 19. století pocházejí boží muka u staré cesty do Čebína. V roce 1959 byla dokončena stavba kulturního domu v Chudčicích. Tato nejvýznamnější novodobá stavba má prostorný sál s bohatou štukatérskou výzdobou. V současnosti zde sídlí obecní úřad a pořádají se kulturní akce. Stavba nové kaple Povýšení svatého kříže byla dokončena v roce 1996 a byla vysvěcena brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Obec Chudčice má nyní 820 obyvatel a 250 domů. Obec je napojena na vodovod z prameniště Bílého potoka, plynofi kace a kanalizace nebyla v obci dosud zbudována. Doprava do obce je zajišťována integrovanou dopravou. V obci se nachází školka a škola, dvě stravovací zařízení, restaurace a penzion „Pod Horkou“, a výletní restaurace „U Pavlíčků“, dva autokempy. V obci působí řada společenských organizací TJ Sokol (fotbal, tenis), dětské organizace (Rodiče a děti, Sluníčko, Klubíčko), svaz důchodců, myslivecké sdružení. Obec Chudčice svojí polohou nedaleko Brněnské přehrady, krásným okolím a poklidnou atmosférou poskytuje dobré podmínky k trvalému pobytu i rekreaci.