Vodní kaple

Jižní část města Kuřimi tvoří velký zalesněný kopec Kuřimská hora (kóta 435 m). Na úbočí se nachází vodní kaple zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Podle zdejší farní kroniky byla postavena v roce 1722. Je to půlkruhovitá zděná stavba, v jejímž horním výklenku je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (asi 150 cm vysoká) držící v ruce kříž s Kristem. Voda do kaple je svedena z masívu Kuřimské hory potrubím z borového dřeva a v současnosti není pitná.