Chudčická lípa

Chudčická lípa je památný strom ve vesnici Chudčice, severozápadně od Brna. Zhruba 250 let stará lípa malolistá (Tilia cordata) roste u silnice do Veverské Bítýšky na náspu zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška.

Lípa byla zřejmě vysazena na hrázi zaniklého rybníka. Obvod kmene ve výšce 1,3 m je 320 cm a koruna dosahuje do výšky 24 m. Chudčická lípa je chráněna od roku 2003 pro svou „přírodní a estetickou hodnotu

V roce 2004 iniciovala projekční kancelář Šenkyřík záchranu 250 let staré lípy srdčité v obci Chudčice, která měla být skácena. I když již bylo vydáno rozhodnutí o likvidaci tohoto stromu, nechala firma zpracovat znalecký posudek soudním znalcem, na jehož základě a následných jednání s odborem životního prostředí v Kuřimi byla tato 24 m vysoká lípa s obvodem kmene 320 cm prohlášena památným stromem a nadále tvoří dominantu části obce.

Tento památný strom však byl v červnu 2006 otráven neznámým pachatelem, který použil rtuťové injekce. Podle odborníků v blízké budoucnosti dojde k jeho úplnému odumření.