Zámek Kuřim

Zámek stojí na místě gotické tvrze, byl založen ve 2. polovině 14. století. Je dvoupatrový a vyrůstal od renesance až po 19. století. Pojatý je spíš účelně než honosně. Na nádvoří se v současné době konají kulturní akce s názvem "Kuřimské zámecké kulturní léto", přímo v zámku je galerie moderního umění.

Zámek je typickou ukázkou venkovského šlechtického sídla. Jeho předchůdcem byla zřejmě tvrz, vybudovaná v 15 století pány z Boskovic. Od nich získal zboží Zikmund Nekleš z Landeka. Po jeho smrti dědicové v roce 1547 prodali tvrz i s panstvím městu Brnu. Pro potřebu správy panství pak nechalo město Brno tvrz ve druhé polovině 16. století přestavět na renesanční zámek.

Zámek je majetkem města Kuřim a není běžně přístupný veřejnosti. Slouží potřebám SOU a průmyslové školy. Část prostor je však využívána pro místní kulturu a v letních měsících na nádvoří zámku funguje letní kino.

Objekt zámku postupně prochází opravou a je poměrně v dobrém stavu.