Smírčí kámen

Přibližně 150 m před okrajem Veverské Bítýšky při pravém okraji silnice Hvozdec-Bítýška se nachází plochý, nahoře zaoblený kámen vsazený do země. Prameny o jeho původu jsou velmi skromné a prakticky se omezují na pověst o tragédii, která se váže k místu, kde je kámen umístěn. Kámen je vytesán z šedého jemnozrnného pískovce, vyčnívající část je vysoká 107 cm, šířka kamene činí 47 cm, tloušťka 15 cm. Čelní strana obrácená k silnici je značně poškozena, přesto je však patrné torzo svislého ramene někdejšího kříže.