Kaple Matky Boží

Kaple Matky Boží leží cca 400 m jihozápadně od hradu Veveří. Kaple pravděpodobně pochází ze 12. století, první písemná zmínka pochází z roku 1240. V okolí kaple se rozkládala středověká vesnice, která zanikla za husitských válek. Vnitřní vybavení kaple je skromné. Cenný originál obrazu Madony Veverské, který je některými badateli připisován Mistru Vyšebrodského oltáře činnému kolem roku 1350, je uložen ve sbírce Národní galerie v Praze. Jeho kopie byla z kaple ukradena v říjnu 1993.